تفاوت فودکورت و فودهال

فودهال

در بریتانیا «فودهال» بخش بزرگی از بازار است که در آن غذا به فروش می رسد. و این با فودکورت آمریکایی ها که در پاساژها و مال های خرید، فست فودهایی زنجیره ای با قیمت های ارزان تر غذا می دهند متفاوت است. هرچند، درحال حاضر در امریکا «فودهال» در معنای بریتانیایی آن به شدت درحال گسترش است، اما در آسیا فودهال و فودکورت به یک معنا به کار می رود.

فودهال

اگر بخواهیم کمی صریح تر باشیم، «فودکورت» یک مفهوم پیش پا افتاده ی قرن بیستمی است، درحالی که «فودهال» یک ایده ی پیشرو و خلاقانه ی قرن بیست و یکمی است.
یک زمین مسطح، وسیع و باز، با غذاهای تازه که جلوی چشمان تو آماده می شوند. دکوراسیون پست اینداستریال (پسا صنعتی) با سقف های بلند، سیم کشی های رو کار و هواکش های آویزان از سقف.
آدم های خوشتیپ روی نیمکت های دراز خم شده اند به دور ظرف ها. یا روی چهارپایه های کوچک نشسته اند به دور اجاق های آماده سازی غذا.

فودهال

درحالی که فودکورت ده ها رستوران با سرویس دهی سریع (فست فود) است در فضایی مشارکتی، فودهال فضایی باز دارد متناسب با دوران طراحی های مواد و مصالح خام. از پلاستیک و مواد مصنوعی خبری نیست.

فودکورت

آن چه این دو را از هم جدا می کند، «اعتبار و اصالت» است. بعضی از این فودهال ها یک تکامل هوشمندانه از بازارهای محلی عمومی است. فودهال های جدید با تمرکز بیشتر بر تولید و کم رنگ کردن مصرف (آن چه فودکورت ها روی آن تاکید دارند) جذابیت بیشتری را ایجاد می کنند. زیرا تاکید بر خود غذا و روند تهیه آن است. در نتیجه سرویس دهی، دیگر مهم نیست، میزها هم همچنین. و رزروی هم در کار نیست.

فودهال
به اشتراک بگذاریدShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn