Archives for نکات مهم در طراحی دکوراسیون داخلی رستوران

شش نکته مهم در طراحی دکوراسیون داخلی رستوران ها و کافه ها

دکوراسیون داخلی رستوران
1-شناسایی مشتریان هدف و تعریف یک مفهوم، سبک و تم کلی : پیش از هرچیز شما باید برای رستوران و یا کافه خود یک مفهوم و سبک را مشخص کنید . مهم ترین موضوعی که در این بخش باید به آن پرداخت این است که مشتریان هدف خود را بشناسید . قرار است رستوران شما...