طراحی نمای ساختمان مسکونی فرشتگان

  • طراحی نمای ساختمان مسکونی فرشتگان
  • طراحی نمای ساختمان مسکونی فرشتگان
مشخصات پروژه طراحی نمای مجتمع مسکونی فرشتگان
پروژه ی طراحی نمای مجتمع مسکونی فرشتگان با بیش از ۱۲۰۰ متر زیزبنا و ۴۰ واحد مسکونی در پاییز سال ۱۳۹۲ به تیم طراحی استودیو انار واگذار گردید. در این پروژه تیم طراحی استودیو انار با در نظر گرفت سلیقه کارفرما اقدام به طراحی طرحی با المان های طراحی نمای رومی مبادرت ورزید.
متراژ

۸۰۰ متر مربع

متریال
مدت زمان طرحی

۲۰ روز کاری

کارفرما

حمید کوهی

تاریخ

۱۳۹۲

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn