راه اندازی کمپین های تبلیغاتی موفق

چگونگی برنامه ریزی و اجرای یک کمپین تبلیغاتی

کمپین های تبلیغاتی یک ابزار بازاریابی مهم هستند که در مواقع راه اندازی یک سرویس یا محصول جدید یا گسترش بازاریابی خود به ابزارهای جدید یا جمعیت شناسی جدید احتیاج دارید. هنگام برنامه ریزی یک کمپین تبلیغاتی، در نظر داشته باشید که یک کمپین موفق، تمام نتایج و اهداف مطلوب زیر را به دست می آورد:

  1. پیام تبلیغاتی شما به اهداف تعیین شده و مخاطبان مورد نظرتان برسد.
  2. پیام شما توسط مخاطبان شما قابل درک باشد.
  3. پیام شما مخاطبان را تحریک کند و آنها را مجبور به اقدام کند.

سوال این است که چگونه با کمپین خود به این نتایج دست یابید؟ فرایند آسان است، اما زمان “برنامه ریزی” طول می کشد. در اینجا هفت گام است که کمپین شما را به سمت شروع درست هدایت می کند.

ارزیابی فرصت های ارتباطات بازاریابی

در اولین گام آزمایش و درک نیازهای بازار اهداف بازاریابی شما بسیار مهم است. پیام شما قرار است به چه کسانی برسد؟ به کاربران فعلی، افراد با نفوذ( (Influencers، در بین افراد، تصمیم گیرندگان، گروه ها، یا عموم مردم؟

از چه کانال های ارتباطی استفاده خواهید کرد؟

در اولین گام برنامه ریزی، شما باید بازار ها، محصولات و محیط ها را مشخص کنید. این اطلاعات به شما کمک خواهد کرد که تصمیم بگیرید کدام کانال های ارتباطی مفیدتر است. آیا شاید از فروش های ارتباطی شخصی مانند جلسات رو در رو، تماس تلفنی و یا شاید ارائه ی فروش های شخصی استفاده کنید؟ یا ارتباطات غیر شخصی مانند روزنامه ها، مجلات، یا ایمیل مستقیم بهتر خواهد بود؟

اهداف خود را تعیین کنید

به خاطر داشته باشید که اهداف شما در یک کمپین تبلیغاتی کمی متفاوت از کمپین بازاریابی شما هستند. اهداف تبلیغاتی باید از لحاظ رفتارهای طولانی یا کوتاه مدت توسط افرادی که در معرض ارتباطات تبلیغاتی قرار دارند، تعیین شوند. این اهداف باید به وضوح بیان، قابل اندازه گیری و مناسب با مرحله توسعه بازار باشند.

ترکیب تبلیغاتی خود را تعیین کنید

این جایی است که شما باید منابع را برای ارتقاء فروش، تبلیغات، تبلیغ و، البته، فروش شخصی اختصاص دهید. در هر یک از این حوزه ها مضایقه نکنید. شما باید در میان خریداران خود برای کمپین تبلیغاتی خود آگاهی ایجاد کنید. برای ارتقاء جامع از همه این روش ها در برخی از ظرفیت ها استفاده کنید.

پیام تبلیغاتی خود را توسعه دهید

این زمانی است که شما باید با تیم خود بنشینید و روی محتوا، درخواست تجدید نظر، ساختار، قالب و منبع پیام تمرکز کنید. به خاطر داشته باشید که در برنامه های تبلیغاتی درخواست تجدید نظر و اجرا همواره با هم کار می کنند.

توسعه بودجه ارتقاء

این یکی از هیجان انگیزترین بخش ها است. اکنون باید کل بودجه ارتقاء را تعیین کنید. این شامل تعیین هزینه خرابی ها در هر قلمرو و عناصر ترکیبی تبلیغاتی است. زمان کمتری برای تخصیص و تعیین قیمت مناسب، درصد فروش و رقابت در نظر بگیرید. با کاهش این هزینه ها، ایده خوبی برای سنجش توانایی موفقیت کمپین خود را تعیین خواهید کرد.

تعیین اثربخشی کمپین

این مرحله پس از ارتباطات بازاریابی معین می شود، برنامه تبلیغاتی باید به صورت رسمی در یک سند نوشته شده تعریف شود. در این سند، شما باید تجزیه و تحلیل وضعیت، پلت فرم کپی، جدول زمان بندی  باید شامل ادغام موثر عناصر تبلیغاتی با عناصر بازاریابی ترکیبی شما باشد.

شما همچنین باید چگونگی اندازه گیری اثر بخشی برنامه را بعد از اجرای آن، تعیین کنید. عملکرد واقعی تا چه حد با اهداف برنامه ریزی شما متناسب بوده؟ شما باید این اطلاعات را با پرسش از بازار هدف خود جمع آوری کنید، چه آنها پیام های تبلیغاتی خاص شما را به جا می آورند یا به یاد می آورند، چه چیزی در مورد پیام به یاد می آورند، چه احساسی در مورد این پیام دارند، و آیا نگرش آنها نسبت به این شرکت تحت تاثیر این پیام است.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn