Archives for نوامبر 2015

جمعه سیاه در فرهنگ خرید

  • جمعه سیاه
جمعه سیاه در فرهنگ خرید مردم آمریکا جمعه سیاه به روز پس از تنکس گیوینگ گفته میشود. در این روز که سابقه ای تاریخی از ۱۹۳۰ به بعد دارد فروشگاه ها و برند های معتبر با در نظر گرفتن تخفیفات بسیار جذاب باعث به وجود آمدن صفوف طولانی مشتریان را برای خرید می شوند. جمعه...

اولین مجمع عمومی انجمن صنایع پوشاک ایران

اولین مجمع عمومی انجمن صنایع پوشاک ایران

هفته گذشته بزرگان صنعت پوشاک ایران همگی گرد هم (در هتل اسپینانس تهران ) آمدند تا پس از ماه ها برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و بحث و  تبادل نظر، هیات مدیره و بازرسان انجمن صنایع پوشاک ایران را انتخاب و مامنی برای تحقیق و گسترش هرچه بیشتر صنعت پوشاک ایران فراهم نمایند. این جلسه ابتدا…