بررسی تأثیر داشتن حیوان خانگی بر سلامت انسان

حیوان خانگی

حیوانات در زندگی بسیاری از مردم نقش مهمی را ایفا می کنند . علاوه بر قدرت بینایی سگ ها و توانایی آن ها در آموزش دیدن برای کشف و جستجو ، حیوانات در بسیاری موارد همچون توانبخشی های فیزیکی می توانند مفید باشند .آن ها هم چنین میتوانند نقش بسیار ارزشمندی از لحاظ همراهی و بهبود کیفیت زندگی را برای انسان ایفا کنند .

این مقاله خلاصه ای است در مورد چگونگی تاثیر حیوانات بر سلامت زندگی انسان .

بیش از 71 میلیون خانوار آمریکایی(حدود 62%) حیوان خانگی دارند و اکثر مردم حیوان خانگی خود را همچون عضوی از خانوادشان میدانند .

برخی مطالعات نشان میدهد افرادی که حیوان خانگی دارند از سلامت قلبی بیشتر نسبت به سایرین برخوردارند .آن ها تعداد مراجعه کمتری به پزشک داشته و مدت زمان کمتری را به خاطر بیماری در خانه سپری میکنند. بیشتر ورزش میکنند و افسردگی در میان افراد این گروه کمتر مشاهده میگردد .

در یک مطالعه در سال 2002 ، محققان در یک موقعیت تحت تنش ، نواسانات ضربان قلب و فشار خون را در افرادی که یک سگ یا گربه داشتند با کسانی که حیوانی نداشتند مورد سنجش و مقایسه قرار دادند .در ابتدای آزمایش افراد دارای حیوان خانگی ضربان قلب منظم تر و فشار خون پایین تری داشتند . هم چنین در طول آزمایش حالت خوشه ای نواسانات ضربان قلب و فشار خون در این افراد کمتر مشاهده گردید و ضربان قلب و فشار خون آنها سریع تر به حالت نرمال بازگشت .

این یافته ها نشان داد افرادی که دارای یک سگ یا گربه هستند نسبت به سایرین به استرس کمتری دچار میشوند و سلامت قلب در این افراد بالاتر است .

یک مشاهده مشابه حاکی از آن بود که در موقعیت اضطراب حضور سگ فرد در اتاق وی بیشتر از یک نوع قوی از داروهای ضد فشار خون در کاهش فشار خون  وی موثر است .

هم چنین عمل ساده نوازش حیوان خانگی در کاهش فشار خون و کلسترول تاثیرگزار است .

هم جواری با حیوانات خانگی در کودکان نیز میتواند منجر به کاهش اضطراب گردد.

یک مطالعه سنجش فشار خون ، ضربان قلب و رفتارهای فیزیکی معمول درکودکان سنین 3تا6 سال که از سلامت کامل برخوردار بودند در دو موقعیت متقاوت توسط دو پزشک انجام پذیرفت .در یک موقعیت یک سگ که ارتباطی با کودک نداشت در اتاق حضور یافت و در موقعیت دوم سگی در اتاق نبود . وقتی سگ در اتاق حضور داشت کودکان فشار خون پایین تر ، ضربان قلب منظم تر و احساس راحتی بیشتری داشتند . البته تحقیقات بر روی تعاملات کودکان با حیوانات و تاثیر آن بر سلامت آن ها هنوز خیلی محدود است و به مطالعات بیشتری در این زمینه نیاز است .

هم چنین در رابطه با افراد مسن مشاهدات حاکی از  آن است که افرادی که یک حیوان خانگی دارند بیشتر از سایرین در انجام فعالیت های فیزیکی از جمله بالا رفتن از پله ، زانو زدن ،خم شدن و پختن غذا توانمندند . محققان بر این عقیده اند که احساس مسئولیت و هدف نگهداری از حیوان خانگی در این افراد امید به  زندگی را بیشتر و موجب توانایی بهتر آن ها گردیده است .

مطالعه بزرگ دیگری در کشور آلمان در میان تعداد 9000 نفر در دو زمان مختلف (سالهای 1996 و 2001) با این هدف صورت پذیرفت .این نظرسنجی افراد را از جنبه های مختلفی هم چون سلامت ،مسائل اقصادی ،شغل و … مورد سوال قرار میداد و به گونه ای بود که پاسخ دهندگان متوجه هدف این پرسش نمیشدند . در نتیجه این نظرسنجی مشاهده گردید افرادی که حیوان خانگی دارند تعداد مراجعه کمتری به پزشک داشتند .

البته موضوع تاثیر داشتن حیوان خانگی بر سلامت زندگی افراد موضوعی نیست که به قطع بتوان در مورد آن نتیجه گیری کرد.

میزان این تاثیر بسته به عوامل مختلفی چون سن افراد ،مجرد یا متاهل بودن ،شرایط زندگی و جنسیت آن ها میتواند متفاوت باشد و نمیتوان گفت که همه افرادی که حیوان خانگی دارند یقیناً در سلامت به سر میبرند اما مشاهدات و مطالعات انجام گرفته در این زمینه نتایج مثبتی را به همراه داشته است و امید است با هرچه مطالعه بیشتر در تعامل انسان و حیوان بتوان بهتر از وجود حیوانات در زندگی بهره گرفت .

حیوان خانگی
حیوان خانگی
به اشتراک بگذاریدShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn